انجمن مدیران ساختمان

اطلاعيه

    انجمن مديران ساختمان استان  تهران  در سال 1396 تاسيس و  با هدف پي گيري مسائل آپارتمان نشيني تشکيل شده.و در راستاي اهداف اساس ذيل  رسالت خود  را در پيش گرفته است
     برگزاري  دوره هاي آموزشي براي مديران ساختمان  در راستاي  جلو گيري ، مقابله و گذر از بحران ها و حوادث غير مترقبه
     برگزاري سمينار و همايش  با حضور مديران مديريت بحران و شوراي شهر در کلان شهر تهران
    چاپ مجله و نشريه ويژه مديران ساختمان , ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشيني و  فرهنگ همزيستي
     حمايت از مديران ساختمان در مواقع بروز  مشکلات و حوادث
    راهنمايي ، مشورت مداخله گري در حل و فصل مسائل في مابين در مديريت ساختمان و ساکنين