انجمن مدیران ساختمان

 

1- مديران ساختمان در طول دوره عضويت ( در صورت بروز مشکل از  حداکثر حمايتي انجمن برخودار خواهند شد)

2- مديران ساختماني که از نرم افزار آن لاين مديريت شارژ ساختمان استفاده بايد نسخه کتبي را براي خود نگهداري کنند  تا در صورت بروز مشکل اطلاعات باز و ياد آوري شود.