انجمن مدیران ساختمان

4109

بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی


تاریخ : 1398/04/27 کد خبر :4109

به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان یا ویلا ساده ترین روش، این است که ابتدا دو مولفه مهم محاسبه شود. این دو مولفه مهم عبارتند از: فشار پمپ آب (ارتفاع یا H) و بازدهی پمپ آب (دبی یا Q)..
بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان یا ویلا ساده ترین روش، این است که ابتدا دو مولفه مهم محاسبه شود. این دو مولفه مهم عبارتند از:

  • فشار پمپ آب (ارتفاع یا H)
  • بازدهی پمپ آب (دبی یا Q)

 

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان:

اندازه گیری فشار آب پمپ آب خانگی خرید پمپ آب  چگونه پمپ آب انتخاب کنیم مدیر ساختمان

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد ۳ ضرب کنید که این عدد ۳ همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.

به عنوان مثال اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه، همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد در واقع تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه است و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر، عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد ۳ بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع کرده و فشاری در حدود ۲ تا ۳ بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت.

به عنوان مثال اگر ساختمان هشت طبقه ای در مثال بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد ۲۴ متر را نشان می داد با عدد ۳۰ متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد ۵۴ متر یا ۵/۵ بار را نشان می دهد که برای این ارتفاع مناسب بوده و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

حال با بدست آوردن فشار پمپ آب قادر خواهیم بود، برای انتخاب پمپ آب خانگی انواع پمپ آب را از این نظر مورد بررسی قرار داده و جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای ویلا:

بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب برای ویلا به دوصورت امکان پذیر می باشد:

در حالت اول پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم.

به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید، فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد ۳ در ۲ طبقه و جمع آن با عدد ۳۰ بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار ۳۶ متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل ۲ تا ۳ بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد نماید.

در حالت دوم پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر ۱۰ متر آن را یک متر محاسبه کنیم و سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد ۳۰ دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم.

به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا ۱۰۰ متر باشد، از تقسیم آن به عدد ۱۰ به ارتفاع ۱۰ متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره استفاده کنیم، ارتفاع این دو طبقه ۶ متر بوده و از مجموع ۱۰ متر (طول مسیر) و ۶ متر (ارتفاع دو طبقه) و جمع این دو با عدد ۳۰ به ارتفاع ۴۶ متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا ۴۶ متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین ۴ تا ۵ بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.

 بدست آوردن بازدهی (دبی Q) پمپ آب خانگی برای آپارتمان، منزل مسکونی و ویلا:

پمپ آب خانگی خرید پمپ آب  چگونه پمپ آب انتخاب کنیم مدیر ساختمان

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

روش اول: در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود ۴۰۰ لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.

به عنوان مثال اگر ساختمان دارای ۶ طبقه مسکونی ۲ واحدی و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.

فشار یا ارتفاع پمپ آب: تعداد طبقات (۸ – شش طبقه بعلاوه پارکینگ و زیرزمین) ضرب در سه بعلاوه سی

۸ × ۳ + ۳۰ = ۵۴

بازدهی پمپ آب: تعداد واحدهای مسکونی (۱۲) ضرب در ۴۰۰

 ۱۲ × ۴۰۰ = ۴۸۰۰ لیتر بر دقیقه

تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت:

۴۸۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۴٫۸ متر مکعب

حال می توان با داشتن مقدار دبی پمپ آب و فشار پمپ آب برای انتخاب پمپ آب خانگی و خرید پمپ آب اقدام نمود.

روش دوم : در این روش که نسبت به روش اول پیچیده تر است از فاکتور همزمانی (Contemporaneity Factor) استفاده می شود که به نقاط تحویل بستگی دارد.

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با یک حمام، WC با فلاش تانک

 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

WC با فلاش ولو 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با دو حمام، WC با سیفون

 

 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

WC با فلاش ولو

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Nr : تعداد نقاط تحویل

Na : تعداد آپارتمان ها

f : ضریب همزمانی

جدول زیر ماکزیمم همزمانی مقادیر نرخ جریان را برای آپارتمان های دارای یک حمام یا دو حمام نشان می دهد. برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان ها ی دارای دو حمام، یازده نقطه باید در نظر گرفته شود.

نیاز مصرفی آب و انتخاب پمپ آب ساختمان هایی از قبیل بیمارستان ها، هتل ها، ادارات، مدارس، فروشگاه ها و کارخانه ها متفاوت از ساختمان های مسکونی اشتراکی است و اندازه روزانه کلی و ماکزیمم نرخ جریان همزمان آب معمولا بزرگتر است و پمپ آب متفاوتی را می طلبد.

آپارتمان ها

WC

 

با فلاش تانک

WC

 

با فلاش ولو

آپارتمان ها

WC

 

با فلاش تانک

WC

 

با فلاش ولو

۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش
جریان (لیتر بر دقیقه) جریان (لیتر بر دقیقه)
۱ ۳۲ ۴۰ ۶۰ ۷۹ ۳۵ ۱۸۷ ۲۳۴ ۳۵۷ ۴۶۶
۲ ۴۵ ۵۶ ۸۵ ۱۱۱ ۴۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۸۲ ۴۹۸
۳ ۵۵ ۶۸ ۱۰۵ ۱۳۶ ۴۵ ۲۱۳ ۲۶۵ ۴۰۵ ۵۲۸
۴ ۶۳ ۷۹ ۱۲۱ ۱۵۷ ۵۰ ۲۲۴ ۲۸۰ ۴۲۷ ۵۵۷
۵ ۷۱ ۸۸ ۱۳۵ ۱۷۶ ۵۵ ۲۳۵ ۲۹۳ ۴۴۸ ۵۸۴
۶ ۷۸ ۹۷ ۱۴۸ ۱۹۳ ۶۰ ۲۴۵ ۳۰۶ ۴۶۸ ۶۱۰
۷ ۸۴ ۱۰۵ ۱۶۰ ۲۰۸ ۶۵ ۲۵۵ ۳۱۹ ۴۸۷ ۶۳۵
۸ ۹۰ ۱۱۲ ۱۷۱ ۲۲۳ ۷۰ ۲۶۵ ۳۳۱ ۵۰۶ ۶۵۹
۹ ۹۵ ۱۱۹ ۱۸۱ ۲۳۶ ۷۵ ۲۷۴ ۳۴۲ ۵۲۳ ۶۸۲
۱۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۹۱ ۲۴۹ ۸۰ ۲۸۳ ۳۵۴ ۵۴۰ ۷۰۴
۱۱ ۱۰۵ ۱۳۱ ۲۰۰ ۲۶۱ ۸۵ ۲۹۲ ۳۶۴ ۵۵۷ ۷۲۶
۱۲ ۱۱۰ ۱۳۷ ۲۰۹ ۲۷۳ ۹۰ ۳۰۱ ۳۷۵ ۵۷۳ ۷۴۷
۱۳ ۱۱۴ ۱۴۳ ۲۱۸ ۲۸۴ ۹۵ ۳۰۹ ۳۸۵ ۵۸۹ ۷۶۷
۱۴ ۱۱۹ ۱۴۸ ۲۶۶ ۲۹۵ ۱۰۰ ۳۱۷ ۳۹۵ ۶۰۴ ۷۸۷
۱۵ ۱۲۳ ۱۵۳ ۲۳۴ ۳۰۵ ۱۲۰ ۳۴۷ ۴۳۳ ۶۶۲ ۸۶۳
۱۶ ۱۲۷ ۱۵۸ ۲۴۲ ۳۱۵ ۱۴۰ ۳۷۵ ۴۶۸ ۷۱۵ ۹۳۲
۱۷ ۱۳۱ ۱۶۳ ۲۴۹ ۳۲۵ ۱۶۰ ۴۰۱ ۵۰۰ ۷۶۴ ۹۹۶
۱۸ ۱۳۴ ۱۶۸ ۲۵۶ ۳۳۴ ۱۸۰ ۴۲۵ ۵۳۰ ۸۱۱ ۱۰۵۶
۱۹ ۱۳۸ ۱۷۲ ۲۶۳ ۳۴۳ ۲۰۰ ۴۴۸ ۵۵۹ ۸۵۴ ۱۱۱۴
۲۰ ۱۴۲ ۱۷۷ ۲۷۰ ۳۵۲ ۲۲۰ ۴۷۰ ۵۸۶ ۸۹۶ ۱۱۶۸
۲۱ ۱۴۵ ۱۸۱ ۲۷۷ ۳۶۱ ۲۴۰ ۴۹۱ ۶۱۲ ۹۳۶ ۱۲۲۰
۲۲ ۱۴۹ ۱۸۵ ۲۸۳ ۳۶۹ ۲۶۰ ۵۱۱ ۶۳۷ ۹۷۴ ۱۲۷۰
۲۳ ۱۵۲ ۱۹۰ ۲۹۰ ۳۷۸ ۲۸۰ ۵۳۰ ۶۶۱ ۱۰۱۱ ۱۳۱۸
۲۴ ۱۵۵ ۱۹۴ ۲۹۶ ۳۸۶ ۳۰۰ ۵۴۹ ۶۸۵ ۱۰۴۷ ۱۳۶۴
۲۵ ۱۵۸ ۱۹۸ ۳۰۲ ۳۹۴ ۳۲۰ ۵۶۷ ۷۰۷ ۱۰۸۱ ۱۴۰۸
۲۶ ۱۶۲ ۲۰۲ ۳۰۸ ۴۰۱ ۳۴۰ ۵۸۴ ۷۲۹ ۱۱۱۴ ۱۴۵۲
۲۷ ۱۶۵ ۲۰۵ ۳۱۴ ۴۰۹ ۳۶۰ ۶۰۱ ۷۵۰ ۱۱۴۶ ۱۴۹۴
۲۸ ۱۶۸ ۲۰۹ ۳۲۰ ۴۱۷ ۳۸۰ ۶۱۸ ۷۷۱ ۱۱۷۸ ۱۵۳۵
۲۹ ۱۷۱ ۲۱۳ ۳۲۵ ۴۲۴ ۴۰۰ ۶۳۴ ۷۹۱ ۱۲۰۸ ۱۵۷۵
۳۰ ۱۷۴ ۲۱۷ ۳۳۱ ۴۳۱ ۴۵۰ ۶۷۲ ۸۳۸ ۱۲۸۲ ۱۶۷۰

جدول زیر مصارف تعدادی از ساختمان های اشتراکی با توجه به ساکنین آن ها را نشان می دهد.

موارد مصرف جریان (لیتر در دقیقه)
دستشویی ۹
ظرفشویی ۱۰
وان حمام ۱۵
بیده ۶
WC با فلاش تانک ۶
ماشین لباسشویی ۱۲
دوش ۱۲
WC با فلاش ولو ۹۰

برای بهتر بیان شدن مطلب، یک مثال مطرح می کنیم:

یک مجتمع مسکونی دارای ۲۰ واحد آپارتمان با مساحت ۹۰ متر مربع که هر واحد دارای وسایل بهداشتی زیر می باشند را در نظر بگیرید. مقدار آب مصرفی، جهت تعیین بوستر پمپ مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود. (حمام با دوش، دستشویی، ظرفشویی، W.C. با فلاش تانک، ماشین لباسشویی)

تعداد واحد مصرف کل واحد مصرف تعداد وسیله بهداشتی
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱ حمام با دوش
۲۰ ۱۸ ۹ ۲ دستشویی
۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ظرفشویی
۲۰ ۶ ۶ ۱ WC با فلاش تانک
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱ ماشین لباسشویی
  ۵۸  

 

 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Q = 58 lit/min x 20 = 1160 Lit/min

Q = 1160 x 0.119 = 138 lit/min = 8.3 m3/h  :: علی کریمی

بابا فرمول ; 1398/04/29