انجمن مدیران ساختمان

12770
برگزاری مانور امداد و نجات و مهار آتش سوزی در منطقه یک عملیات
تاریخ : 1398/11/23 12:30 کد خبر : 12770
مانور امداد و نجات و مهار آتش سوزی توسط سه گروه از آتش نشانان منطقه یک عملیات در مرکز تخصصی آموزش خودروی 9 دی برگزار شد.
برگزاری مانور امداد و نجات و مهار آتش سوزی در منطقه یک عملیات
به گزارش پایگاه خبری 125، به گفته محمد طالش خان رئیس ایستگاه 76، این مانور به منظور سنجش مهارت عملیاتی نیروهای آتش نشانی و بالا بردن سطح کیفی عملیات در زمان آتش سوزی در مراکز آموزش خودرو، تجمعی و پرخطر به اجرا درآمد.
وی افزود: این تمرین عملیاتی در دو بخش گوناگون شامل خاموش کردن آتش سوزی خودرو داخل سوله هزار متری، تخلیه افراد از ساختمان و انتقال افراد مصدوم از ساختمان با حضور گروه حریق ایستگاه 76، 30، 45 و نیروهای پشتیبانی با موفقیت انجام پذیرفت.
وی افزود: با توجه به حساسیت مرکز تخصصی خودروی 9 دی که دارای کاربری های مختلف بوده و ضرورت آمادگی نیروهای عملیاتی از لحاظ عملیات، برنامه‌ریزی عملیات مشترک، نحوه استقرار نیروها، سنجش آمادگی جسمانی، به طور مداوم این تمرینات عملیاتی برگزار شود تا در مواقع رخداد آتش سوزی، نیروهای عملیاتی به بهترین نحوه ممکن در عملیات تاثیر گذار باشند.م1
عکس: پیام بیات


لینک منبع : http://125.tehran.ir/default.aspx?tabid=108&ArticleId=120143